hits

Samarbeid er enkelt - så lenge det går etter en vilje...

Det snakkes så mye om samarbeid, og at det er så enkelt. Ja, det er veldig enkelt dersom den som evner minst til samarbeid blir den sterkeste part i mange tilfeller. Altfor mange tilfeller!

Det er heller ikke sagt at et samarbeid alltid fungerer optimalt, og slik skal det vel igrunnen ikke være. Et samarbeid er å gi og ta, like mye. Hei - du må faktisk ofre noe. 

Innenfor rimelighetens grenser. Et nytt viktig begrep. Er du urimelig? Den enkleste måten å finne det ut på er om du selv ville slått deg til ro med det du ønsker skal være "gevinsten" for den andre parten i det samarbeidet du tilbyr. 

Dessverre, så er det ikke mange (i dårlige samarbeid) som stopper opp og spør seg selv om dette. De turer på, uten å ta noen som helst slags hensyn til om det samarbeidet de tilbyr er rimelig. De ville ALDRI selv, slått seg til ro med de smuler de selv tilbyr.  Og så skal de sitte å grine over at det ikke fungerer, og gi den hele og fulle skylden på den andre parten! Denne kjeften er et helt lite hylekor i seg selv, der de sprer ut budskapet til sine disipler, som igjen ikke stiller et eneste spørsmålstegn om hvorfor? Hvorfor har ting blitt slik de har blitt? Hva har denne parten, som påstår at et samarbeid er umulig, gjort for at det skal bli slikt? 

Det finnes faktisk en part i et samarbeid som er mer unnskyldt enn den andre. Og det er, som alltid, "The Underdog"! Den som sitter med minst aksjer, den som er mer underkuet, den som er prisgitt intelligensen til den andre, den som faktisk må kjempe for sin rett - for samarbeidspartneren har midler til å trenere, stikke kjepper i hjulene osv. på en måte den ene ikke har. Noen sitter med honningkrukka, og slikker den ren mens andre står utenfor å ser på. 

Slik skaper vi den stakkarslige parten, som får fortelle sin versjon av saken. Slik støtter vi opp om noe vi innerst inne vet ikke er så enkel som den ene siden av saken. Slik er man med på å fyre oppunder en sak du ikke kjenner alle sider til, som er med på å umuliggjøre et godt samarbeid. 

Det er ingen forhold eller samarbeid som fungerer dersom det finnes en svakere part. Alle parter må likestilles i verdi, om enn ikke i en maktfordeling. Enhver god leder vet dette, og vet at hans samarbeid vil være svekket og aldri bli sterkere en det svakeste leddet. Et par som mangler den grunnleggende respekten, og ikke minst likeverdet, for hverandre vil aldri kunne ha et godt samarbeid, for en vil alltid være ute etter å mele sin egen kake. 

Imens så blir arbeidsforhold umulige, konflikter oppstår,  par går ifra hverandre, vennskap tar slutt, og barn lider der foreldre ikke kan samarbeide. Dette har så store ringvirkninger at alle rundt de på et eller annet vis involveres, eller påvirkes. Aldri positivt, ikke for noen - selv ikke den som sitter med "overtaket"! Det tilsynelatende overtaket.

Og alt dette fordi et spørsmål aldri blir stilt... Er jeg rimelig? Er jeg virkelig rimelig nå?

Et spørsmål som virkelig burde stilles i alle samarbeid, man aldri kommer unna og der konsekvensene helt klart går ut over andre. Lenge leve egoismen!

#blogg #konflikter #samarbeid #fordeling #respekt #ansvar #egoisme #makt 

 


 

4 kommentarer

Victoria Larsen

14.01.2017 kl.13:16

Jeg håper du får en fin lørdag :-)

Lillja.blogg.no

16.01.2017 kl.10:47

Victoria Larsen: :)

stavangerinmyheart

14.01.2017 kl.13:19

Flott innlegg.

Lillja.blogg.no

16.01.2017 kl.10:48

stavangerinmyheart: Takk :)

Skriv en ny kommentar